Η μόλυνση και φλεγμονή γύρω από τον πρωκτό εμφανίζεται ως απόστημα στην οξεία της μορφή και καταλήγει ως συρίγγιο στην χρόνια μορφή της.

Απόστημα

Τα περιεδρικά αποστήματα δημιουργούνται , όπως προκύπτει από τον όρο, κοντά και γύρω από τον πρωκτό. Στην κολοπρωκτολογία διαχωρίζουμε τα αποστήματα σε ασθενείς με νόσο του Crohn, ως μια ξεχωριστή σημαντική κατηγορία με ανάγκες ειδικής θεραπείας. Η θεωρία δημιουργίας τους είναι η απόφραξη και η επιμόλυνση ενός εκ των αδένων του πρωκτού. Οι συγκεκριμένοι αδένες πιστεύεται ότι κατά τη διάρκεια της αφόδευσης, συμπιέζονται και εκκρίνουν βλέννα, η οποία λιπαίνει την περιοχή διευκολύνοντας τη διέλευση των κοπράνων. Από αυτή τη θέση, 3-4 εκατοστά μέσα στον πρωκτό, το απόστημα ακολουθεί πορεία είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Ο έσω σφιγκτήρας αποτελεί έναν αξιόπιστο φραγμό στην πορεία του αποστήματος.

Τα περιεδρικά αποστήματα συνιστούν έκτακτη κατάσταση η οποία απαιτεί άμεση χειρουργική διάνοιξη και παροχέτευση. Στους μισούς ασθενείς το απόστημα θα επιστρέψει, είτε σαν απόστημα, είτε σαν συρίγγιο.

Θεραπεία

Η θεραπεία του αποστήματος είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη διάνοιξη και παροχέτευσή του. Μπορεί να γίνει στο χειρουργείο, με γενική αναισθησία ( ή ραχιαία) ή και στο ιατρείο με τοπική. Τα πλεονεκτήματα της γενικής αναισθησίας είναι ο σαφώς μικρότερος πόνος, άλλα και ο καλύτερος έλεγχος από τον χειρουργό της αποστηματικής κοιλότητας και του πρωκτού, ούτως ώστε να παροχετευθούν όλα τα διαμερίσματα του αποστήματος αλλά και να αναγνωριστεί και η ύπαρξη πιθανού συριγγίου. Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία στη διαχείρισή τους, προκειμένου να αποφευχθεί βλάβη στον σφιγκτήρα, η παροχέτευσή τους να είναι πλήρης, χωρίς στοίβαγμα γαζών στην κοιλότητα, το οποίο προκαλεί πόνο, χρειάζεται αλλαγές και συντηρεί ρυπαρές συνθήκες.
Σήμερα, και ειδικά στις υποτροπές, προτιμούμε την διάνοιξη και καθαρισμό με τη χρήση του ειδικού ενδοσκοπίου, προκειμένου να εξετάζεται η κοιλότητα υπό άμεση όραση.